Jak pracovat s energií změny

950 

Každou změnu a expanzi provází lehký diskomfort. Nemůžeme růst, pokud nevyjdeme ze své pohodlnosti. Náš svět prochází velikou změnou – mikrokosmos a makrokosmos se potkávají.

Jak zacházíte se změnami? Jste ochotni růst a měnit se nebo se pokoušíte změny zadržet a tím brzdíte a zastavujete svůj růst? Máte za změn strach? Máte negativní obrázky z minulosti? Nedůvěru ve změny? Vytváříte změnu nebo necháte život, aby ji vytvořil za vás?

Beze změn nemůžeme růst, nemůžeme dosahovat své sny a žít svůj potenciál.

Kategorie: