Odevzdání a znovuzrození (energie roku 2020)

950 

Lidé na zemi se obávali změn v roce 2012, ale jak sami víte, 2020 je opravdovým energetickým přerodem na naší planetě. A faktem je, že změny nekončí.

Nové frekvence světla nás žádají, abychom nechali odejít to staré, co nám nepatří a co jsme přerostli (na osobní i kolektivní úrovni). Část nás každodenně umírá a rodí se do nové úrovně vědomí. Aby ke znovuzrození došlo, musíme pustit nevědomí a temnotu, které se držíme. Součástí toho je schopnost úplného odevzdání a vybudování důvěry v naše vedení.

Odevzdat a uvolnit se do důvěry je jednou z největších výzev v naší společnosti. Od malička jsme učení kontrolovat a mikromanagovat svůj život. Držet ho v tom, co známe. Aby mohla kompletní transformace proběhnout, musíme být ochotni pustit to, co stojí mezi námi a naší esencí.

Všichni jsme na stejné lodi. Je na každém z nás, jestli transformaci přivítáme s hlavou vztyčenou a úsměvem na tváři nebo se před ní pokusíme schovat, jak nejdéle to půjde a místo lehkého vánku, který nás pohladí po tváři a navede nás správným směrem přijde bouře, která nás vyžene z bezpečí.

Kategorie: