Sebeláska v vztahy

950 

Všimli jste si, že na “perfektní vztahy” klade naše společnost spoustu důrazu? Jeden ze silných programů společnosti je, že nás někdo doplní, učiní nás šťastnými, přijme části nás, které nemáme rádi. Pokud se nám nedaří tento romantický standard vytvořit, začneme se vnitřně kritizovat a nedoceňovat se. Je něco špatně s námi nebo naším okolím?

Zamysleli jste se někdy nad tím co znamená slovo vztah? Vztah = souvislost, spojení, ztotožnění. Jako lidé se vztahujeme neustále – k sobě, k ostatním lidem, věcem, místům, činnostem…

Sami se sebou jsme neustále a na základě tohoto základního vztahu se vztahujeme či spojujeme s ostatními. Odtud vychází rčení, že vztahy jsou naším zrcadlem.

Budeme společně pracovat na sebepřijetí a pouštění energie okolo minulých a přítomných vztahů s ostatními lidmi. Puštěním náboje z minulých zážitků, se z omylů a chyb stávají zkušenosti, které jsou součástí mozaiky naší bytosti. Součástí našeho bohatství.

Kategorie: