Uzemnění energie nového roku 2021 a stanovení cílů

950 

Každý rok nabízí novou energii k transformaci a růstu. Rok 2020 byl rok krize a změn. Nejen v osobním, ale i kolektivním vědomí. V každém roce vytváříme vědomé cíle a zároveň prožíváme transformaci a růst, který si naplánovala naše duše.

Co vás v roce 2021 podporuje? Co vám naopak brání naplnit své cíle? V čem se liší energie tohoto roku od minulého?

V tarotu se rok 2021 zrcadlí v kartě Velekněz. Symbolizuje mužskou autoritu, kterou nemáme vyzývat, patriarchární hierarchie. Na druhou stranu Velekněz symbolizuje zároveň moudrost a tradice, které podporují naše těla a duše.

Budeme pracovat na uzemnění nové energie, aby sloužila naší osobní a spirituální evoluci. Budeme tvořit a validovat naše osobní a spirituální cíle a pracovat s energií Velekněze a se symboly zdravé mužské energie na zemi, která zná moudrost a napomáhá cestě do srdce.

Kategorie: